Pizza Hut Kontak

Kontakt do Pizza Hut ☎️

Jeśli masz pytania dotyczące Pizza Hut możesz skorzystać z zakładki FAQ na stronie internetowej. Aby skontaktować się z Pizza Hut w celu wyrażenia swoich opinii lub sugestii należy skorzystać z formularza, dostępnego po kliknięciu na zakładkę Kontakt. Należy podać swoje imię, nazwisko, wybrać sposób dokonania zamówienia, restauracji której dotyczy wiadomość oraz temat wiadomości. Następnie należy podać w jaki sposób oczekujemy kontaktu ze strony Pizza Hut, np. telefoniczny, mailowy. Jest również możliwość dołączenia załącznika.

Aby złożyć zamówienie należy kliknąć na zakładkę Menu, a następnie podać swój adres i wybrać dania.

Adres

Polska

Dane kontaktowe z dnia