WAKACJE KREDYTOWE


Zgodnie z ustawą, od 29 lipca 2022 r. Banki udostępnią możliwość składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego tzw. wakacje kredytowe .
W latach 2022 -2023 łącznie będziemy mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 8 miesięcy, przy czym
od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. spłatę kredytu możemy zawiesić na 2 miesiące
od 1 października do 31 grudnia 2022 r. na 2 miesiące
zaś od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. możemy zawiesić spłatę na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Wnioski będzie można składać online oraz w placówkach banku.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

Zawieszenie spłaty kredytu (wakacje kredytowe)