Wakacje Kredytowe Getin Bank

W Getin Banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (Ustawowe wakacje kredytowe) będzie można składać od 29 lipca 2022 r.

Wniosek będzie można złożyć na dwa sposoby:
- za pomocą bankowości internetowej, aby tego dokonać należy zalogować się a następnie wybrać "Oferta i wnioski” – Obsługa – kredyty hipoteczne – Ustawowe wakacje kredytowe – Złóż wniosek. W kolejnym kroku należy wybrać kredyt, którego dotyczy zawieszenie, zaznaczyć wymagane oświadczenia i złożyć wniosek. Po wysłaniu wniosku otrzymamy potwierdzenie na adres mailowy lub listownie na adres korespondencyjny.
- w oddziale lub placówce franczyzowej


Uwaga! Wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty. Getin Bank zawiesza tylko przyszłe raty.
Możemy wnioskować o zawieszenie spłaty na kilka okresów w jednym wniosku ale tylko w ramach danego kwartału. Wniosek na kolejne okresy będzie można złożyć na 14 dni przed rozpoczęciem nowego kwartału.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

Getin Noble Bank SA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C
00-843 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia