Wakacje Kredytowe Santander

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, tzw. wakacje kredytowe Santander Bank Polska przyjmował będzie od dnia 29 lipca 2022 r.

Wnioski można składać na dwa sposoby:
- w Santander internet, aby tego dokonać należy zalogować się, następnie wejść w zakładkę 'Twoje sprawy', wybrać 'Kredyt hipoteczny', a następnie rodzaj sprawy 'Zawieś spłatę kredytu'
- w oddziale banku

Wniosek o zawieszenie będzie można składać najpóźniej do dnia płatności raty, np. jeśli płatność raty przypada na 15 sierpnia, to wniosek musimy złożyć do 15 sierpnia.

Wniosek możemy złożyć samodzielnie jako jeden z kredytobiorców.

W ciągu 21 dni od złożenia bank prześle potwierdzenie otrzymania wniosku.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 31 grudnia 2022r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

Santander Bank Polska
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia