Wakacje Kredytowe BNP Paribas

Bank BNP Paribas wnioski o zawieszenie spłaty kredytu (wakacje kredytowe) będzie przyjmował od dnia 29 lipca 2022 roku.

Uwaga! Jeśli data spłaty Twojego kredytu przypada na 1 sierpnia, wniosek musisz złożyć najpóźniej 1 sierpnia, w przeciwnym razie jedno zawieszenie spłaty (za sierpień) przepadnie.

W Banku BNP Paribas wnioske o ustawowe wakacje kredytowe możesz złożyć w następujący sposób:
- w bankowości GOonline (sposób rekomendowany przez bank) w tym celu należy zalogować się do GOonline, następnie wybrać zakładkę Moje Finanse - Kredyty - Wnioski - Wniosek o wakacje kredytowe. Po złożeniu wniosku i zawieszeniu spłaty otrzymamy na maila lub adres korespondencyjny podany we wniosku potwierdzenie.
- w dowolnym oddziale banku.

W Banku BNP Paribas możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych nawet jeśli korzystasz z innych wakacji kredytowych. W takim przypadku ustawowe wakacje kredytowe rozwiązują te poprzednie.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia