Wakacje Kredytowe mBank

W mBanku Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego czyli tzw. wakacje kredytowe będziemy mogli składać od dnia 29 lipca 2022 r. (przed południem).

Wniosek będzie można złożyć na dwa sposoby:
- w serwisie transakcyjnym. Aby tego dokonać należy zalogować się na swoje konto, następnie wybrać Pomoc - Inna sprawa oraz wpisać w wyszukiwarkę „Wsparcie w spłacie kredytów”
- w placówce banku, gdzie wniosek za nas złoży doradca.

Wniosek składa jedna osoba, nie potrzebujesz pełnomocnictw pozostałych kredytobiorców. Wszyscy kredytobiorcy otrzymają potwierdzenie złożenia wniosku oraz informację o jego rozpatrzeniu.


Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć na bieżący kwartał poprzez zaznaczenie wszystkich miesięcy danego kwartału (zgodnie z obowiązującym limitem w danym kwartale) lub na każdy miesiąc oddzielnie.

Uwaga! Nie można zawiesić spłaty kredytu w mBanku za miesiąc w którym pobrana została już rata. Bank nie zwróci pobranej raty więc aby skutecznie zawiesić spłatę na dany miesiąc należy zrobić to najpóźniej w dniu płatności raty do godziny 19:00.

Jeśli korzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to wsparcie będzie nadal wypłacane przez BGK, a środki ze wsparcia zostaną przeksięgowane na kolejne raty, nieobjęte wakacjami kredytowymi.

Ważne informacje:
- w latach 2022 -2023 łącznie będziemy mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 8 miesięcy, przy czym
od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. spłatę kredytu możemy zawiesić na 2 miesiące
od 1 października do 31 grudnia 2022 r. na 2 miesiące
zaś od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. możemy zawiesić spłatę na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

rodzaj kontaktu
Adres

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia