Wakacje Kredytowe Millennium

W Banku Millenium wniosek o zwieszeniu spłaty kredytu czyli tzw. wakacje kredytowe zostanie wkrótce udostępniony.

Wniosek będzie można złożyć w Millenecie.
Aby tego dokonać należy zalogować się do Millenetu, w sekcji Moje produkty wybrać kafel z kredytem hipotecznym, a następnie Wniosek o wakacje kredytowe - Ustawowe wakacje kredytowe lub wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Jednorazowa możesz wnioskować o jeden lub dwa miesiące ustawowych wakacji kredytowych.
Spłata kredytu zostanie zawieszona w dniu złożenia wniosku.
W ciągu 21 dni od złożenia wniosku otrzymamy potwierdzenie zawieszenia spłaty.

Uwaga! Jeśli chcesz zwiesić spłatę raty, która przypada w dniu składnia wniosku, wniosek należy złożyć do godzin 19:00.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia