Wakacje Kredytowe PKO BP

W Banku PKO BP wniosek o Rządowe Wakacje Kredytowe można będzie składać od 29 lipca 2022 r.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:
- w serwisie internetowym iPKO, w tym celu należy zalogować się do serwisu, wybrać Moje sprawy - Dyspozycje zaświadczenia - Nowa dyspozycja. Następnie wybieramy Produkt: Kredyty hipoteczne - Rządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2022-2023). W kolejnym kroku wybieramy kredyt i określamy w jaki sposób mamy być powiadomieni o zawieszeniu spłaty. Dyspozycje należy potwierdzić narzędziem autoryzacyjnym.
- w oddziale Banku
- wydrukowany i wypełniony wniosek wysłać na adres banku:
PKO Bank Polski
CBO ZID E-Kancelaria
Ul. Partyzantów 15
22-411 Zamość

Wniosek składa jeden ze wsółkredytobiorców.
Jeśli masz już złożony wniosek o zawieszenie spłaty w ramach umownych wakacji kredytowych, bank anuluje je, tak aby była możliwość skorzystania nich po zakończeniu okresu ustawowego zawieszenia.

Aby skorzystać z dwóch miesięcy zawieszenia w okresie od 1.08 do 30.09.2022 r. należy złożyć wniosek do 29.08.2022 r. Wniosek złoży po tym terminie zawiesi spłatę na jeden miesiąc.
Aby skorzystać z dwóch miesięcy zawieszenie w okresie od 1.10 do 31.12.2022 r. należy złożyć wniosek do 30.11.2022 r. Wniosek złożony po tym terminie zawiesi spłatę tylko na jeden miesiąc.
W każdym okresie należy złożyć oddzielny wniosek, złożenie kolejnego wniosku będzie możliwe po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia.
Z dniem złożenia w banku wniosku rozpoczyna się okres zawieszenia spłaty kredytu (nie dotyczy wniosków złożonych przed 1.08.2022r.)

Ważne informacje:
- w latach 2022 -2023 łącznie będziemy mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 8 miesięcy, przy czym
od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. spłatę kredytu możemy zawiesić na 2 miesiące
od 1 października do 31 grudnia 2022 r. na 2 miesiące
zaś od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. możemy zawiesić spłatę na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 31 grudnia 2022r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia