Biuro Maklerskie PKO BP Kontakt


Kontakt do Biura Maklerskiego PKO BP

Z Biurem Maklerskim PKO BP możemy kontaktować się telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza kontaktowego oraz osobiście w stacjonarnych placówkach POK Biura Maklerskiego oraz Punktu Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach PKO BP.

Kontakt telefoniczny ☎

Aby skontaktować się telefonicznie z Biurem Maklerskim PKO PB należy dzwonić na Infolinie pod numerem:
Wirtualny POK: 801 169 235 lub 22 521 90 90 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
Należy wybrać tematykę rozmowy:
1 - for English
2 - pomoc techniczna w zakresie Aplikacji internetowych
3 - zlecenia i dyspozycje
4 - rynki zagraniczne
5 - informacja o ofercie i produktach
Infolinia: 801 304 403 lub 81 535 63 63 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
Infolinia w zakresie obsługi Skarbu Państwa: 801 310 210 lub 81 535 66 55.
Kontakt z Biurem Transakcji Rynku Kapitałowego możliwy jest pod numerem 22 521 80 00 w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.

Kontakt email

Z Biurem Maklerskim PKO BP możemy również kontaktować się mailowo na adres: @ - sprawdź adres e-mail.
Kontakt w zakresie obsługi Skarbu Państwa poda adresem: @ - sprawdź adres e-mail.

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny

Wirtualny POK
801 169 235
22 521 90 90
Infolinia
801 304 403
81 535 63 63
Infolinia w zakresie obsługi Skarbu Państwa
801 310 210
81 535 66 55
Biuro Transakcji Rynku Kapitałowego
22 521 80 00

Kontakt email

@ - sprawdź adres e-mail

W zakresie Obligacji Skarbu Państwa
@ - sprawdź adres e-mail

Adres

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia