Telegram Kontakt


Kontakt do Tlegram ☎️

Z Telegramem w przypadku problemów możemy skontaktować się korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie. W formularzu tym należy opisać swój problem, podać numer telefonu oraz e-mail.
Firma ma również bardzo rozbudowaną sekcję FAQ, gdzie znajdziemy odpowiedź na większość pytań.

Kontakt telefoniczny ☎

Niestety firma nie podała żadnego numery telefonu.

rodzaj kontaktu
Adres

Telegram Messenger Inc.
Polska

Dane kontaktowe z dnia