Wakacje Kredytowe ING

W Banku ING wniosek o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego będzie dostępny od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2020 roku.

Wniosek będzie można złożyć:
- w Moim ING bezpłatnie. W tym celu należy zalogować się do Mojego ING, wybrać kredyt dla którego chcemy zawiesić spłatę, a następnie w sekcji Wnioski wybrać Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.
- w placówce bankowej

Bank ING wymaga aby do wniosku załączyć skan lub zdjęcie pełnomocnictw pozostałych współkredytobiorców, jeśli umowa kredytowa zawarta została przez więcej niż jedną osobę. Wzór pełnomocnictwa do pobrania na stronie banku.
Po złożeniu wniosku otrzymamy potwierdzenie.

Uwaga! Aby skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, należy złożyć wniosek najpóźniej dzień przed dniem płatności raty. W dniu płatności raty nie będzie możliwości złożenia wniosku.

Po złożeniu wniosku mamy możliwość zrezygnowania z zawieszenia spłaty. Mamy na to 14 dni kalendarzowych.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

 

rodzaj kontaktu
Adres

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Polska

Dane kontaktowe z dnia