Wakacje Kredytowe Pekao S.A.

W Banku Pekao S.A. wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (czyli tzw. wakacje kredytowe) można będzie składać od dnia 29 lipca 2022 r.

Wniosek można będzie złożyć na dwa sposoby:
- za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay
-
w oddziale banku

Ważne informacje:
- w latach 2022 -2023 łącznie będziemy mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 8 miesięcy, przy czym
od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. spłatę kredytu możemy zawiesić na 2 miesiące
od 1 października do 31 grudnia 2022 r. na 2 miesiące
zaś od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. możemy zawiesić spłatę na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

Wniosek o wakacje kredytowe w Pekao S.A. 

Podgląd - Krok po kroku procesu składnia dyspozycji o zawieszenie spłaty kredytu za pomocą bankowości Internetowej.

 1. Po zalogowaniu się do bankowości Internetowej należy na kredycie kliknąć przycisk szczegóły, aby przejść do szczegółów kredytu.wybor kredytu pekao kork 1
 2. Następnie należy wybrać opcję złożenia dyspozycji.złożenie dyspozycji wakacje kredytowe pekao krok 2

   

 3. Kolejny krok to wybór odpowiedniej dyspozycji z listywakacje kredytowe pekao krok 3
 4. Może pojawić się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który należy zaakceptować, aby przejść dalej.
 5. W kolejnym kroku są przedstawione informacje odnośnie zawieszenia spłaty kredytu i możliwość wyboru na ile miesięcy chcemy zawiesić kredyt, wraz z oświadczeniem o świadomości odpowiedzialności karnej.wakacje kredytowe pekao krok 5

   

 6. W kolejnym kroku pojawi się potwierdzenie wybranych opcji, z dostępnym przyciskiem "Złóż dyspozycję".wakacje kredytowe pekao potwierdzenie

  Powinien wyświetlić się powyższy ekran potwierdzający złożenie dyspozycji.

rodzaj kontaktu
Adres

Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszaw
Polska

Dane kontaktowe z dnia